You are here

Zmluvy

Dátum vyhotovenia Por. číslo Dodávateľ Predmet Hodnota Kópia faktúry
28. December 2018 1 Tomra Stav s.r.o. Dodatok k zmluve - termín dokončenia realizácie Stiahnuť
06. August 2018 06/08/2018 a + office s.r.o. stavebný dozor 2 325,00 € Stiahnuť
05/2018 Rastislav Lindák - NILTEX dodanie tovaru: audio-vizuálna a informačná technika 14 372,80 € Stiahnuť
1 TOMRA STAV s.r.o. stavebné práce 425 680,00 EUR Stiahnuť
3011 Vip Castle Slovakia s.r.o. projekt stavby - obnova severnej veže NgK Galanta 7 000,00 ,€ Stiahnuť
1 TOMRA STAV s.r.o. súhrnný list stavby
1 TOMRA STAV s.r.o. harmonogram činností Stiahnuť